จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 575
เมื่อวานนี้ 587
สัปดาห์นี้ 3442
สัปดาน์ที่แล้ว 7762
เดือนนี้ 14350
เดือนที่แล้ว 20447
ทั้งหมด 6201224
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมเชิงปฏิบัติืการระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนในการพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล ณ ไร่สมบูรณ์ปาล์ม (25-26 ม.ย. 54)
(วันที่ : 29/6/2554)
นายสัมฤทธิ์ เีลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ร่วมเป็นเกียรติเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานยุติธรรมชุมชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเมืองสตูล เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2554
(วันที่ : 28/6/2554)
นายสัมฤทธิ์ เีลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ร่วมเป็นเกียรติงานชุมนุมลูกเืสือเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ณ ค่ายลูกเสือบ้านปากบาง อ.ละงู จ.สตูล เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2554
(วันที่ : 28/6/2554)
นายสัมฤทธิ์ เีลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ให้เกียรติเป็นประธานมหกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2554
(วันที่ : 28/6/2554)
นายสัมฤทธิ์ เีลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ร่วมเป็นเกียรติพิธีสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลฯ ณ วัดชนาิธิปเฉลิม พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2554
(วันที่ : 28/6/2554)
นายสัมฤทธิ์ เีลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ร่วมประชุมสัมมนาการส่งเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงแรมชัยคณาธานี จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2554
(วันที่ : 28/6/2554)
นายสัมฤทธิ์ เีลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ร่วมโครงการวิพากษ์หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2554
(วันที่ : 28/6/2554)
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัึฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศอบต.
(วันที่ : 28/6/2554)
อบจ.สตูลร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล (24 มิ.ย. 54)
(วันที่ : 24/6/2554)
นายสัมฤทธิ์ เีลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนการตลาดการท่องเที่ยวระดับภาคใต้ ณ โรงแรมทวินโลตัส เมื่อ 1 มิ.ย. 54
(วันที่ : 24/6/2554)
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสตูล ณ ภูต้นน้ำรีสอร์ท (7-8 มิ.ย.54)
(วันที่ : 17/6/2554)
เปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
(วันที่ : 16/6/2554)
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | ถัดไป