alert('ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ');"; } } else{ echo ""; } } ?>
 
 อัลบั้ม :

รายละเอียด :
 
วันที่ :

 แสดงความคิดเห็น

      

หน้า 1){ echo " ย้อนกลับ |"; } for($i=1;$i<=$totalpage1;$i++){ if($pageno1==$i){ echo" ".$i." |"; }else{ echo " $i |"; } } if($pageno1<$totalpage1){ echo " ถัดไป"; } ?>
 

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล