จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 174
เมื่อวานนี้ 2100
สัปดาห์นี้ 3942
สัปดาน์ที่แล้ว 3117
เดือนนี้ 29100
เดือนที่แล้ว 31052
ทั้งหมด 4733771
 
 อัลบั้ม : โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “รากแก้วแห่งปัญญา” (8ก.ค.60)

รายละเอียด :

โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “รากแก้วแห่งปัญญา” โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จะดำเนินโครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “รากแก้ว แห่งปัญญา” ร่วมกับมูลนิธิปัญญาธรรม สาขาสตูล (สถานธรรมฉืออ้าย) ระหว่างวันที่ 8-10  กรกฎาคม 2560    ณ มูลนิธิปัญญาธรรม สาขาสตูล (สถานธรรมฉืออ้าย) ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนผู้นับถือศาสนาพุทธและอื่นๆ จำนวน 60 คน โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “รากแก้วแห่งปัญญา” เป็นโครงการที่เน้นเปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังจะเป็นกำลังของชาติในอนาคตนั้น เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ โดยการผสมผสานหลักธรรมและกิจกรรมควบคู่ไปในแบบคู่ขนาน โดยยึดหลักการเรียนรู้  ตามแนวพหุปัญญา เพื่อครอบคลุมตามศักยภาพและความแตกต่างของแต่ละบุคคล และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต สามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 
วันที่ : 11/7/2560

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล