จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 581
เมื่อวานนี้ 803
สัปดาห์นี้ 3172
สัปดาน์ที่แล้ว 3491
เดือนนี้ 13476
เดือนที่แล้ว 23331
ทั้งหมด 5259581
 
 อัลบั้ม : อบจ.สตูลจัดอบรมให้ความรู้ การป้องกัน การติดเชื้อ HIV(โรคเอดส์) (7ก.พ.62)

รายละเอียด :

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดอบรมให้ความรู้การป้องกัน การติดเชื้อ HIV(โรคเอดส์) แก่ประชาชนและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ห้องประชุมสตาร์ริน รีสอร์ท อ.เมือง จังหวัดสตูล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมคือ ประชาชนและผุ้นำชุมชน คือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำหมู่บ้านในจังหวัดสตูล วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 150 คน โดยมีกำหนดการ อบรมดังนี้
เวลา 09.00 น. พิธีเปิด โดยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล พร้อมมอบนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเอดส์ และนางอรรถยา อารีกุล ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สตูล เป็นผู้กล่าวรายงาน
เวลา 09.00 น. -10.00 น. รับฟังการบรรยาย “สถานการโรคเอดส์ในปัจจุบัน/ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวิธีป้องกันอย่างถูกวิธี โดยวิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 10.00-12.00 น. รับฟังการบรรยาย “โรคและภาวะแทรกซ้อน และการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์” โดยคุณนิ่มอนงค์ ไทยเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
เวลา 13.00-14.30 น. รับฟังการบรรยาย “แนวทางการคุ้มครอง พิทักษ์ สิทธิ์กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว โดย วิทยากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสตูล
เวลา 14.30-16.00 น. เสวนา “การดูแลผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายในชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” โดยพระครูสุนทรธรรมนิเทศน์ พระดุษฎี อังสุเมธางกูรและนายการีม เก็บกาเม็น ดำเนินการเสวนาโดย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
16.00-16.30 น. เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม ถามตอบ และปิดประชุม

 
วันที่ : 8/2/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล