จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 1170
เมื่อวานนี้ 690
สัปดาห์นี้ 2437
สัปดาน์ที่แล้ว 4494
เดือนนี้ 14066
เดือนที่แล้ว 26107
ทั้งหมด 5286278
 
 อัลบั้ม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล (30 พ.ค. 62)

รายละเอียด :

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กองแผนและงบประมาณ อบจ.สตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 ซึ่งนำโดย ดต.สุกฤษฎ์ มอญแก้ว ประธานสภา อบจ.สตูล คณะผู้บริหาร ปลัด อบจ. รองปลัด คณะกรรมการฯ โดยมีประเด็นในหัวข้อ การบรรยาย เรื่องแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของ อปท.และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง ฉ.3 พ.ศ.2561 วิทยากร นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.สตูล มีการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2561-2565 และช่วงท้าย ท้าย เป็นการ อภิปรายผล

 
วันที่ : 31/5/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล