จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 1154
เมื่อวานนี้ 690
สัปดาห์นี้ 2421
สัปดาน์ที่แล้ว 4494
เดือนนี้ 14050
เดือนที่แล้ว 26107
ทั้งหมด 5286262
 
 อัลบั้ม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (10 มิ.ย.62)

รายละเอียด :

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 กองแผนฯ โดยฝ่ายแผนฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุม  และชี้แจง เรื่องแนวทางทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.3 พ.ศ.2561และแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดย นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผอ.กองแผนและงบประมาณ มีการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พร้อมสรุปผลการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4

 
วันที่ : 12/6/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล