จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 1140
เมื่อวานนี้ 690
สัปดาห์นี้ 2407
สัปดาน์ที่แล้ว 4494
เดือนนี้ 14036
เดือนที่แล้ว 26107
ทั้งหมด 5286248
 
 อัลบั้ม : อบจ.พบประชาชน 62 ครั้งที่ 7 วันที่ 11 มิ.ย. 62 ณ โรงเรียนบ้านกาแบง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล ต. ต.

รายละเอียด :

อบจ.พบประชาชน 62 ณ โรงเรียนบ้านกาแบง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562           วัตุถุประสงค์ 
1. เพื่อนำบริการสาธารณะของหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐ และเอกชน บริการให้ประชาชนร่วมกับ อบจ.สตูล กับประชาชนที่ห่างไกลความเจริญและกันดารหรือด้อยโอกาส 
2. เพื่อให้ อบจ.สตูล ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำกิจกรรมต่างๆ กับประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในการดำรงชีวิต
3. เพื่อให้นายกฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และตัวแทนหน่วยงานประชุมรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาของประชาชน นำปัญหาไปแก้ไขอย่างรวดเร็ว
4. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และข้างเคียง มีเจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน และประชาชนเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ อบจ.สตูล
5. เพื่อจัดให้มีการบริหารสาธารณะในด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี คนชรา ผู้ด้ายโอกาส และในด้านการรักษาพยาบาล มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการส่งเสริมการบำรุงรักษาคิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญัติท้องถิ่และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(ปรากฎตามภาพถ่าย)

                   https://www.facebook.com/profile.php?id=100008306749025

 
วันที่ : 12/6/2562

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวเปิดโครงการอบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านกาแบง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายกอบจ.สตูล ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาอบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมเปิดโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 7

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  นายกอบจ.สตูล เยี่ยมชมบูธต่างๆ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่อ.ละงู นำสินค้ามาขายในโครงการอบจ.พบประชาชน ปี 62 ครั้งที่ 7 เช่น ข้าวสาร 

นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอละงู โดยมีการสาธิตการใช้และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 7

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  นายกอบจ.สตูล มอบเกียรติบัตรแก่วิทยาลัยการอาชีพละงู เพื่อส่งเสริม และยกย่องหน่วยงานในการเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม และการมีส่วนร่วม

การจัดประชุมประชาคมเพื่อฟังความคิดเห็น  รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ไข ปรับปรุง และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือต่อไป

โครงการอบจ.พบประชาชน ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงต่างๆ เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

หนึ่งในการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านกาแบง ต.แหลมสน อ.ละงู ทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาชม และมีส่วนร่วมกับโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปี 2562 


 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล