จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 252
เมื่อวานนี้ 1276
สัปดาห์นี้ 5128
สัปดาน์ที่แล้ว 7449
เดือนนี้ 5849
เดือนที่แล้ว 33424
ทั้งหมด 5638645
 
 อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเงินการคลัง ของอบจ.สตูล (28 พ.ย.62)

รายละเอียด :

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กองคลัง อบจ.สตูล จัดอบรมบุคลากรภายในสังกัด อบจ.สตูล ในเรื่อง "งานการเงินการคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล" โดยมีหัวข้อ การจัดทำฎีกา การจัดทำทะเบียนรายจ่าย และการค้นหาข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)
#ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
1.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฯ
2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
3.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และเพิ่มเติม ฉ.4 พ.ศ.2561
4.ข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ และข้อหารือต่าง ๆ
5.แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 
วันที่ : 2/12/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล