จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 76
เมื่อวานนี้ 760
สัปดาห์นี้ 836
สัปดาน์ที่แล้ว 6695
เดือนนี้ 4725
เดือนที่แล้ว 29486
ทั้งหมด 5506634
 
 อัลบั้ม : ติดตามและประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูบุคคลออทิสติก (16มี.ค.63)

รายละเอียด :

วันที่ 16 มีนาคม 2563  ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ อบจ.สตูล ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามและสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -16 มีนาคม 2563 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล เสนอขอโครงการจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสตูล (ภายใต้การบริหารงานของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สตูล) โดยจัดรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
โดยมีครูผู้สอน จำนวน 2 คน บุคคลออทิสติกฯ จำนวน 6 คน จัดกิจกรรมในรูปแบบอบรม เชิงปฏิบัติการ จำนวน 87 ชั่วโมง และเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรม อบรม เชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนาศักยภาพ ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม 
          
บรรยากาศของผู้เข้าร่วม นั้น มีแต่ความชื่นชมและยินดี ในการพัฒนาการผู้เข้ารับการอบรม จากการสอบถามผู้ปกครองฯ ทราบว่า ผู้เข้ารับการอบรมฯ แต่ละคน มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และความสุขในการอยู่ร่วมกับสังคม พร้อมร้องขอให้ดำเนินการจัดกิจกรรมในภายภาคหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการที่ดี และบุคคลออทิสติกดังกล่าว สามารถที่จะดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและมีความสุขต่อไป

 
วันที่ : 17/3/2563

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล