จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 422
เมื่อวานนี้ 1222
สัปดาห์นี้ 7431
สัปดาน์ที่แล้ว 13593
เดือนนี้ 44795
เดือนที่แล้ว 42295
ทั้งหมด 5914618
 
 อัลบั้ม : อบจ.สตูล จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งแรก (8ก.พ.64)

รายละเอียด :
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สตูล ชั้น 5 อบจ.สตูล ได้มีการประชุมสภา อบจ.สตูล ครั้งแรก ซึ่งก่อนจะมีการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม นั้น ท้องถิ่นจังหวัดสตูล (พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์) ได้อ่านประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ.สตูลครั้งแรก ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากนั้น ท้องถิ่นจังหวัดสตูล ได้เรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (นายเอกรัฐ หลีเส็น) เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งแรก
..................................................................
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดการประชุมสภา อบจ.สตูลครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปลัด อบจ.สตูล (นางบุญยืน รัตนชาตรี รองปลัด รก.ปลัด อบจ.สตูล) ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลผู้ที่มีอาวุโสสูงสุด (นายอะหมาด หลงจิ) ซึ่งอยู่ในที่ประชุม เป็นประธานสภา อบจ.สตูล ชั่วคราว ในการทำหน้าที่ต่อไป
...................................................................
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั่วคราว กล่าวนำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวคำปฏิญาณตน
ระเบียบวาระที่ 2 การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
#มติที่ประชุม ผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับคัดเลือกคือ ด.ต.สกฤษฎิ์ มอญแก้ว
ระเบียบวาระที 3 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
#มติที่ประชุม ผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับคัดเลือก ให้ทำหน้าที่รองประธานสภา อบจ.สตูล คนที่ 1 คือ นายอาทิตย์ สุวรรโณ และผู้ได้รับเสนอชื่อและได้รับคัดเลือก ให้ทำหน้าที่รองประธานสภาคนที่ 2 คือ นายอะหมาด หลงจิ
ระเบียบวาระที่ 4 การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
#มติที่ประชุม ผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับคัดเลือก ให้ทำหน้าที่เลขาสภา อบจ.สตูล คือ นายอาหมาด หลังยาหน่าย
ระเบียบวาระที่ 5 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี(พ.ศ.2564) ของแต่ละสมัย และวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก (พ.ศ.2564)
1.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2564
2.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2564
3.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2565
................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 ปรึกษาที่ประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการอื่นๆ
6.1 คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (3-7คน วิธีเลือกเหมือนรองประธานสภา)
6.2 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (3-7 คน วิธีเลือกเหมือนรองประธานสภา)
6.3 กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ก.จ.จ.สตูล) จำนวน 1 คน
 
วันที่ : 17/2/2564

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล