จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 446
เมื่อวานนี้ 584
สัปดาห์นี้ 1404
สัปดาน์ที่แล้ว 3506
เดือนนี้ 10511
เดือนที่แล้ว 23749
ทั้งหมด 6179569
 
 อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 (5ก.ค.64)

รายละเอียด :
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ กองยุทธศาศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจากการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และนำเสนอ อบจ. จำนวน ๕ โครงการ
๑.๑ อำเภอละงู จำนวน ๒ โครงการ
(๑) โครงการปรับปรุงก่อสร้างเสริมคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลกำแพง
(๒) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดบางศิลา หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
๑.๒ อำเภอควนโดน จำนวน ๑ โครงการ
(๑) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเชี่ยว หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งมะปรังตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
๑.๓. อำเภอควนกาหลง จำนวน ๑ โครงการ
(๑) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ชอย ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล -บ้านปลักหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
๑.๔ อำเภอทุ่งหว้า จำนวน ๑ โครงการ
(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทุ่งไทรเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งดินลุ่มตำบลป้าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 
 
วันที่ : 5/7/2564

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล