จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 138
เมื่อวานนี้ 3923
สัปดาห์นี้ 10017
สัปดาน์ที่แล้ว 9879
เดือนนี้ 28605
เดือนที่แล้ว 39678
ทั้งหมด 5985882

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ปี 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ปี 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
รายงานการร้องเรียนการทุจริต 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
เพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการพัฒนากลไก การกำกับ ติดตามและประเมินผล การป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
รายงานผลการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบ 2562
ประเมินความเสี่ยงระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯในรอบ 12 เดือน ปีงบ 2561
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯรอบ 6 เดือนปีงบ 62
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 62
แนวปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริต
แบบข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
คะแนนผลการประเมินแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการกำกับติดตามรอบ 1 ปี
รายงานผลการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากลไกการกำกับติดตามฯ
รายการโครงการ 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากลไก การกำกับติดตามปละประเมินผลการป้องกันการทุจริตฯ
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 61
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 61
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
คำกล่าวเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร