จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 548
เมื่อวานนี้ 823
สัปดาห์นี้ 1573
สัปดาน์ที่แล้ว 15035
เดือนนี้ 30270
เดือนที่แล้ว 25166
ทั้งหมด 4558422
Untitled Document
หนังสือสั่งการ
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์ (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1703)
2 การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารของ อปท. (มท 0808.4/ว 939)
3 บัญชีจัดสรรเงินภาษีประจำเดือนเมษายน 2553 ให้แก่ อปท.
4 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เรื่อง กำหนดอำนาจ หน้าที่ฯ 13ส.ค.46
ทั้งหมด 229 ฉบับ