จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 1080
เมื่อวานนี้ 959
สัปดาห์นี้ 5218
สัปดาน์ที่แล้ว 5419
เดือนนี้ 21507
เดือนที่แล้ว 20669
ทั้งหมด 5402561
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 ประเมินความเสี่ยงระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯในรอบ 12 เดือน ปีงบ 2561
3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯรอบ 6 เดือนปีงบ 62
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
5 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 62
6 แนวปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริต
7 แบบข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
8 คะแนนผลการประเมินแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
9 รายงานผลการกำกับติดตามรอบ1ปี
10 รายงานผลการกำกับติดตามรอบ6เดือน
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากลไกการกำกับติดตามฯ
12 รายการโครงการ2561
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากลไก การกำกับติดตามปละประเมินผลการป้องกันการทุจริตฯ
14 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 61
15 ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 61
ทั้งหมด 18 ฉบับ