จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 990
เมื่อวานนี้ 851
สัปดาห์นี้ 5572
สัปดาน์ที่แล้ว 13184
เดือนนี้ 24160
เดือนที่แล้ว 39678
ทั้งหมด 5981437
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานการร้องเรียนการทุจริต 2562
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
3 เพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการพัฒนากลไก การกำกับ ติดตามและประเมินผล การป้องกันการทุจริต
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
5 รายงานผลการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบ 2562
6 ประเมินความเสี่ยงระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
7 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯในรอบ 12 เดือน ปีงบ 2561
8 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯรอบ 6 เดือนปีงบ 62
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
10 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 62
11 แนวปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริต
12 แบบข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
13 คะแนนผลการประเมินแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
14 รายงานผลการกำกับติดตามรอบ1ปี
15 รายงานผลการกำกับติดตามรอบ6เดือน
ทั้งหมด 23 ฉบับ