จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 40
เมื่อวานนี้ 912
สัปดาห์นี้ 2868
สัปดาน์ที่แล้ว 6434
เดือนนี้ 28264
เดือนที่แล้ว 46067
ทั้งหมด 5707127
Untitled Document
ระเบียบ/กฎหมาย
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉ.7
2 พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉ.1-6
3 พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2500
4 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2553
5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
6 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ(ฉ.2) พ.ศ.2548
7 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ พ.ศ.2547
8 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.(ฉ.3) พ.ศ.2543
9 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.(ฉ.2) พ.ศ.2543
10 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.2541
11 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2548) พ.ศ.2526
12 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
13 ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา อบจ.พ.ศ.2540
14 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของ อปท.พ.ศ.2548
15 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของ อปท.(ฉ.3)พ.ศ.2549
ทั้งหมด 68 ฉบับ