จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 112
เมื่อวานนี้ 548
สัปดาห์นี้ 10238
สัปดาน์ที่แล้ว 10126
เดือนนี้ 18917
เดือนที่แล้ว 19298
ทั้งหมด 4692536
Untitled Document
คู่มือประชาชน
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 คู่มือ การขอรับบำเหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
2 คู่มือ การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 คู่มือ การขอรับสัมปทานรังนกอีแอ่น
4 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
5 คู่มือ การจัดเก็บภาษีบำรุงอบจ.จากการค้าน้ำมัน ก๊าซและยาสูบ
6 คู่มือแบบคำขออนุญาตปักเสาฯ ในเขตทางหลวงท้องถิ่นฯ
7 คู่มือ รถสุขาเคลื่อนที่
8 คู่มือ ติดตั้งป้าย
9 คู่มือ การอนุญาตทำทางเชื่อม เข้า - ออก
10 คู่มือ การขออนุญาตระบายน้ำ
11 คู่มือ การให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
12 คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
13 คู่มือสำหรับประชาชนในการให้บริการห้องประชุม
14 คู่่มือการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล
15 สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ทั้งหมด 32 ฉบับ