จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 71
เมื่อวานนี้ 516
สัปดาห์นี้ 4637
สัปดาน์ที่แล้ว 4566
เดือนนี้ 11203
เดือนที่แล้ว 16344
ทั้งหมด 4784251
Untitled Document
คู่มือประชาชน
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 คู่มือ การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
2 คู่มือ การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 คู่มือ การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือ บำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
4 คู่มือ การขอรับบำเหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
5 คู่มือ การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 คู่มือ การขอรับสัมปทานรังนกอีแอ่น
7 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
8 คู่มือ การจัดเก็บภาษีบำรุงอบจ.จากการค้าน้ำมัน ก๊าซและยาสูบ
9 คู่มือแบบคำขออนุญาตปักเสาฯ ในเขตทางหลวงท้องถิ่นฯ
10 คู่มือ รถสุขาเคลื่อนที่
11 คู่มือ ติดตั้งป้าย
12 คู่มือ การอนุญาตทำทางเชื่อม เข้า - ออก
13 คู่มือ การขออนุญาตระบายน้ำ
14 คู่มือ การให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
15 คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
ทั้งหมด 35 ฉบับ