จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 993
เมื่อวานนี้ 851
สัปดาห์นี้ 5575
สัปดาน์ที่แล้ว 13184
เดือนนี้ 24163
เดือนที่แล้ว 39678
ทั้งหมด 5981440
Untitled Document
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง รายงานการประเมินการควบคุมภายในของ อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563
4 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการซั้งเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัยากรทะเลชายฝั่ง ระหว่าง อบจ.สตูล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม "จัดทำซั้งเชือกเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลในพื้นที่นำร่องจังหวัดสตูล ภายใต้โครงการขับเค
6 รายงานการประชุมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2561
7 การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
8 รายงานการประชุมโครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จัดตั้งทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา องค์การบบริหารส่วนจังหวัดสตูล
13 วาระการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.สตูล ครั้งที่ 11/2559 (30 พ.ย.2559)
14 ขอเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
15 วาระการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.สตูล ครั้งที่ 10/2559 (31 ต.ค.2559)
ทั้งหมด 98 ฉบับ