จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 798
เมื่อวานนี้ 1534
สัปดาห์นี้ 6812
สัปดาน์ที่แล้ว 7915
เดือนนี้ 18884
เดือนที่แล้ว 46067
ทั้งหมด 5697747
Untitled Document
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563
2 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการซั้งเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัยากรทะเลชายฝั่ง ระหว่าง อบจ.สตูล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม "จัดทำซั้งเชือกเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลในพื้นที่นำร่องจังหวัดสตูล ภายใต้โครงการขับเค
4 รายงานการประชุมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2561
5 การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
6 รายงานการประชุมโครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จัดตั้งทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา องค์การบบริหารส่วนจังหวัดสตูล
11 วาระการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.สตูล ครั้งที่ 11/2559 (30 พ.ย.2559)
12 ขอเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
13 วาระการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.สตูล ครั้งที่ 10/2559 (31 ต.ค.2559)
14 วาระการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.สตูล ครั้งที่ 9/2559 (28 ก.ย.2559)
15 วาระการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.สตูล ครั้งที่ 7/2559 (29 ก.ค.2559)
ทั้งหมด 96 ฉบับ