จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 285
เมื่อวานนี้ 1274
สัปดาห์นี้ 4335
สัปดาน์ที่แล้ว 3483
เดือนนี้ 10901
เดือนที่แล้ว 16344
ทั้งหมด 4783949
Untitled Document
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 การอยู่เวร และการตรวจเวร ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
2 การอยู่เวร และการตรวจเวร ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2555
3 การอยู่เวร และการตรวจเวร ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกันยายน 2555
4 การอยู่เวร และการตรวจเวร ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2555
5 การอยู่เวร และการตรวจเวร ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
6 การอยู่เวร และการตรวจเวร ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2555
7 การอยู่เวร และการตรวจเวร ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
8 คำสั่ง อบจ.สตูล ที่ 889/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของ อบจ.สตูล ลว 5 ต.ค.54
9 การบริหารงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุน
10 คำสั่ง อบจ.สตูล ที่ 567/2554 เรื่อง มอบหมายภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกองแผนฯ
11 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ อบจ.สตูล
12 การเทียบตำแหน่งผู้นำศาสนาอิสลาม
13 สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนและงบประมาณ อบจ.สตูล
14 เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553
15 แนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด 86 ฉบับ