จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 557
เมื่อวานนี้ 381
สัปดาห์นี้ 1236
สัปดาน์ที่แล้ว 3492
เดือนนี้ 15636
เดือนที่แล้ว 20447
ทั้งหมด 6202510
Untitled Document
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 การอยู่เวร และการตรวจเวร ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2555
2 การอยู่เวร และการตรวจเวร ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกันยายน 2555
3 การอยู่เวร และการตรวจเวร ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2555
4 การอยู่เวร และการตรวจเวร ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
5 การอยู่เวร และการตรวจเวร ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2555
6 การอยู่เวร และการตรวจเวร ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
7 คำสั่ง อบจ.สตูล ที่ 889/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของ อบจ.สตูล ลว 5 ต.ค.54
8 การบริหารงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุน
9 คำสั่ง อบจ.สตูล ที่ 567/2554 เรื่อง มอบหมายภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกองแผนฯ
10 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ อบจ.สตูล
11 การเทียบตำแหน่งผู้นำศาสนาอิสลาม
12 สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนและงบประมาณ อบจ.สตูล
13 เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553
14 แนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 คำสั่ง อบจ.สตูล ที่ 393/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของ อบจ.สตูล ลว 28 มิ.ย.53
ทั้งหมด 100 ฉบับ