จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 501
เมื่อวานนี้ 381
สัปดาห์นี้ 1180
สัปดาน์ที่แล้ว 3492
เดือนนี้ 15580
เดือนที่แล้ว 20447
ทั้งหมด 6202454
Untitled Document
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาฯ
2 ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล ลว 18 มิ.ย. 53
3 ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบจ.สตูล ลว 18 มิ.ย. 53
4 ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.สตูล ลว 18 มิ.ย. 53
5 คำสั่ง อบจ.สตูล ที่ 330/2553 เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของกองแผนฯ
6 อบจ.สตูล จัดประชุมเพื่อพิจารณากรอบการประสานแผนพัฒนาของ อปท.จังหวัสตูล (54-56)
7 อบจ.สตูล จัดประชุมคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นกรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการจัดทำแผนฯ 48 และวิพากษ์แผนงาน/โครงการ(54-56)
8 การฝึกอบรมหลักสตูรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (แจ้ง ส.อบจ.สตูล)
9 คำขอเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล
10 เรื่อง การอยู่เวรปฏิบัติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 (แจ้ง ส.อบจ.สตูล)
ทั้งหมด 100 ฉบับ