จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 239
เมื่อวานนี้ 775
สัปดาห์นี้ 6347
สัปดาน์ที่แล้ว 6108
เดือนนี้ 30997
เดือนที่แล้ว 31529
ทั้งหมด 5563565
Untitled Document
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 อบจ.สตูล จัดประชุมเพื่อพิจารณากรอบการประสานแผนพัฒนาของ อปท.จังหวัสตูล (54-56)
2 อบจ.สตูล จัดประชุมคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นกรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการจัดทำแผนฯ 48 และวิพากษ์แผนงาน/โครงการ(54-56)
3 การฝึกอบรมหลักสตูรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (แจ้ง ส.อบจ.สตูล)
4 คำขอเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล
5 เรื่อง การอยู่เวรปฏิบัติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 (แจ้ง ส.อบจ.สตูล)
ทั้งหมด 95 ฉบับ