จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 834
เมื่อวานนี้ 1534
สัปดาห์นี้ 6848
สัปดาน์ที่แล้ว 7915
เดือนนี้ 18920
เดือนที่แล้ว 46067
ทั้งหมด 5697783
Untitled Document
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 คำสั่ง อบจ.สตูล ที่ 330/2553 เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของกองแผนฯ
2 อบจ.สตูล จัดประชุมเพื่อพิจารณากรอบการประสานแผนพัฒนาของ อปท.จังหวัสตูล (54-56)
3 อบจ.สตูล จัดประชุมคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นกรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการจัดทำแผนฯ 48 และวิพากษ์แผนงาน/โครงการ(54-56)
4 การฝึกอบรมหลักสตูรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (แจ้ง ส.อบจ.สตูล)
5 คำขอเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล
6 เรื่อง การอยู่เวรปฏิบัติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 (แจ้ง ส.อบจ.สตูล)
ทั้งหมด 96 ฉบับ