จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 375
เมื่อวานนี้ 1438
สัปดาห์นี้ 2221
สัปดาน์ที่แล้ว 4921
เดือนนี้ 15702
เดือนที่แล้ว 29753
ทั้งหมด 4518688
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล(เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)
2 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
3 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ครั้งที่ 1
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 องคืการบริหารส่วนจังหวัดสตูล
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล (พ.ศ. 2561-2564)
6 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่1)
7 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
9 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.สตูล 60-63
10 แผนพัฒนาสามปี 60-62
11 แผนพัฒนาสามปี 59-61 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
12 แผนดำเนินงาน 59 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
13 กรอบยุุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสตูล พ.ศ. 2560-2563
14 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบจ.สตูล พ.ศ.2557-2561
15 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
ทั้งหมด 41 ฉบับ