จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 494
เมื่อวานนี้ 3943
สัปดาห์นี้ 6441
สัปดาน์ที่แล้ว 5930
เดือนนี้ 26274
เดือนที่แล้ว 29874
ทั้งหมด 5734225
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่4)
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่7/2563)
3 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 6/2563
4 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบจ.สตูล
5 แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2562-2565
6 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่3)
7 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 5/2563
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6/2563)
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่5/2563)
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5/63)
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2563)
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่4/63)
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3/63)
14 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่4/2563
15 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบจ.สตูล(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ทั้งหมด 103 ฉบับ