จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 468
เมื่อวานนี้ 584
สัปดาห์นี้ 1426
สัปดาน์ที่แล้ว 3506
เดือนนี้ 10533
เดือนที่แล้ว 23749
ทั้งหมด 6179591
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่3)
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 7/2564)
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 9/2564)
4 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 7/2564
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล(พ.ศ.2566-2570)
6 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่2)
7 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบจ.สตูล ( เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 62 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 8-2564)
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ทบทวนฉบับปี 62 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6-2564)
10 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่4)
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่7/2563)
12 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 6/2563
13 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบจ.สตูล
14 แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2562-2565
15 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่3)
ทั้งหมด 112 ฉบับ