จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 491
เมื่อวานนี้ 864
สัปดาห์นี้ 4183
สัปดาน์ที่แล้ว 6434
เดือนนี้ 491
เดือนที่แล้ว 29579
ทั้งหมด 5708442
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2562-2565
2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่3)
3 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 5/2563
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6/2563)
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่5/2563)
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5/63)
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2563)
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่4/63)
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3/63)
10 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่4/2563
11 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบจ.สตูล(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่1/2562)
13 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
14 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวน ปี2562 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563)
ทั้งหมด 99 ฉบับ