จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 323
เมื่อวานนี้ 1018
สัปดาห์นี้ 3306
สัปดาน์ที่แล้ว 6296
เดือนนี้ 6894
เดือนที่แล้ว 36352
ทั้งหมด 5606266
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบจ.สตูล(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่1/2562)
3 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
4 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวน ปี2562 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563)
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563)
7 ประกาศยกเลิกโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่2/2562)
9 แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสตูล พ.ศ.2562-2565
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 )อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562)
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 2/2562
12 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบจ.สตูล
13 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่3)
14 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 1/2562
15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
ทั้งหมด 89 ฉบับ