จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 158
เมื่อวานนี้ 679
สัปดาห์นี้ 2992
สัปดาน์ที่แล้ว 4016
เดือนนี้ 9479
เดือนที่แล้ว 24120
ทั้งหมด 4619245
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.สตูล 60-63
4 แผนพัฒนาสามปี 60-62
5 แผนพัฒนาสามปี 59-61 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
6 แผนดำเนินงาน 59 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
7 กรอบยุุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสตูล พ.ศ. 2560-2563
8 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบจ.สตูล พ.ศ.2557-2561
9 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
10 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ฉ.1)
11 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560(เพิ่มเติม ฉ.2)
12 แผนการดำเนินงาน ปี 58
13 กรอบยุทธศาสตร์ ฯ อปท.จ.สตูล 59-61
14 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557 - 2561
15 แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
ทั้งหมด 50 ฉบับ