จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 62
เมื่อวานนี้ 516
สัปดาห์นี้ 4628
สัปดาน์ที่แล้ว 4566
เดือนนี้ 11194
เดือนที่แล้ว 16344
ทั้งหมด 4784242
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล(เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3)
2 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2
3 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล(เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)
4 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
5 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ครั้งที่ 1
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 องคืการบริหารส่วนจังหวัดสตูล
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล (พ.ศ. 2561-2564)
8 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่1)
9 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
11 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.สตูล 60-63
12 แผนพัฒนาสามปี 60-62
13 แผนพัฒนาสามปี 59-61 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
14 แผนดำเนินงาน 59 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
15 กรอบยุุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสตูล พ.ศ. 2560-2563
ทั้งหมด 58 ฉบับ