จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 237
เมื่อวานนี้ 514
สัปดาห์นี้ 2940
สัปดาน์ที่แล้ว 5961
เดือนนี้ 15136
เดือนที่แล้ว 34066
ทั้งหมด 4576774
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.สตูล 60-63
2 แผนพัฒนาสามปี 60-62
3 แผนพัฒนาสามปี 59-61 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
4 แผนดำเนินงาน 59 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
5 กรอบยุุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสตูล พ.ศ. 2560-2563
6 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบจ.สตูล พ.ศ.2557-2561
7 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
8 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ฉ.1)
9 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560(เพิ่มเติม ฉ.2)
10 แผนการดำเนินงาน ปี 58
11 กรอบยุทธศาสตร์ ฯ อปท.จ.สตูล 59-61
12 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557 - 2561
13 แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557(เพิมเติม ฉ.1)
15 แผนพัฒนาสามปี 57-59 (เพิ่มเติม ฉ.1)
ทั้งหมด 48 ฉบับ