จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 122
เมื่อวานนี้ 548
สัปดาห์นี้ 10248
สัปดาน์ที่แล้ว 10126
เดือนนี้ 18927
เดือนที่แล้ว 19298
ทั้งหมด 4692546
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
2 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ครั้งที่ 1
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 องคืการบริหารส่วนจังหวัดสตูล
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล (พ.ศ. 2561-2564)
5 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่1)
6 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.สตูล 60-63
9 แผนพัฒนาสามปี 60-62
10 แผนพัฒนาสามปี 59-61 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
11 แผนดำเนินงาน 59 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
12 กรอบยุุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสตูล พ.ศ. 2560-2563
13 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบจ.สตูล พ.ศ.2557-2561
14 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
15 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ฉ.1)
ทั้งหมด 55 ฉบับ