จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 278
เมื่อวานนี้ 1018
สัปดาห์นี้ 3261
สัปดาน์ที่แล้ว 6296
เดือนนี้ 6849
เดือนที่แล้ว 36352
ทั้งหมด 5606221
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562)เพิ่มเติมฉบับที่ 3
2 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล(เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3)
3 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2
4 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล(เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)
5 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
6 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ครั้งที่ 1
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล (พ.ศ. 2561-2564)
9 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่1)
10 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
12 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.สตูล 60-63
13 แผนพัฒนาสามปี 60-62
14 แผนพัฒนาสามปี 59-61 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
15 แผนดำเนินงาน 59 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ทั้งหมด 89 ฉบับ