จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 506
เมื่อวานนี้ 864
สัปดาห์นี้ 4198
สัปดาน์ที่แล้ว 6434
เดือนนี้ 506
เดือนที่แล้ว 29594
ทั้งหมด 5708457
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ครั้งที่ 1
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล (พ.ศ. 2561-2564)
4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่1)
5 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.สตูล 60-63
8 แผนพัฒนาสามปี 60-62
9 แผนพัฒนาสามปี 59-61 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
10 แผนดำเนินงาน 59 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
11 กรอบยุุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสตูล พ.ศ. 2560-2563
12 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบจ.สตูล พ.ศ.2557-2561
13 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
14 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ฉ.1)
15 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560(เพิ่มเติม ฉ.2)
ทั้งหมด 99 ฉบับ