จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 344
เมื่อวานนี้ 1018
สัปดาห์นี้ 3327
สัปดาน์ที่แล้ว 6296
เดือนนี้ 6915
เดือนที่แล้ว 36352
ทั้งหมด 5606287
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 กรอบยุุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสตูล พ.ศ. 2560-2563
2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบจ.สตูล พ.ศ.2557-2561
3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
4 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ฉ.1)
5 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560(เพิ่มเติม ฉ.2)
6 แผนการดำเนินงาน ปี 58
7 กรอบยุทธศาสตร์ ฯ อปท.จ.สตูล 59-61
8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557 - 2561
9 แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557(เพิมเติม ฉ.1)
11 แผนพัฒนาสามปี 57-59 (เพิ่มเติม ฉ.1)
12 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ปี 58-60
13 แผนการดำเนินงาน ปี 57
14 แผนการดำเนินงาน ปี 56 (เพิ่มเติม ฉ.1)
15 แผนพัฒนาสามปี ปี 57-59
ทั้งหมด 89 ฉบับ