จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 38
เมื่อวานนี้ 800
สัปดาห์นี้ 2724
สัปดาน์ที่แล้ว 4129
เดือนนี้ 13554
เดือนที่แล้ว 23019
ทั้งหมด 4669692
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (e-plan) ครั้งที่2 เดือนเมษายน - กันยายน 2560
3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
4 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 7
5 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 6
6 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 5
7 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 4
8 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 3
9 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 2
10 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 1
11 รายงานผลการประเมินผลโครงการอบรมศึกษาดูงานตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร ตามรอยพ่อ วิถีการเรียนรู้
12 รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อ HIV แก่ประชาชนและชุมชน
13 รายงานผลโครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2560 กิจกรรม: สัมมนาทางวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในยุค 4.0
14 รายงานผลโครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560
15 รายงานผลโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข 2560 กิจกรรมชะลอไต ใส่ใจเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ทั้งหมด 119 ฉบับ