จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 171
เมื่อวานนี้ 451
สัปดาห์นี้ 2999
สัปดาน์ที่แล้ว 10953
เดือนนี้ 25040
เดือนที่แล้ว 31052
ทั้งหมด 4729711
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
2 ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
3 สรุปผลการประเมินโครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล 2560
4 สรุปผลการประเมินโครงการคลองสวย น้ำใส 2560
5 สรุปผลการประเมินโครงการมหกรรมของดีวิถีตันหยงและวิ่งมหัศจรรย์บนสันหลังมังกร 2560
6 สรุปผลการประเมินโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง 2560
7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
8 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (e-plan) ครั้งที่2 เดือนเมษายน - กันยายน 2560
9 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
10 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 7
11 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 6
12 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 5
13 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 4
14 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 3
15 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 2
ทั้งหมด 125 ฉบับ