จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 225
เมื่อวานนี้ 737
สัปดาห์นี้ 962
สัปดาน์ที่แล้ว 12669
เดือนนี้ 32717
เดือนที่แล้ว 37044
ทั้งหมด 4357297
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลการประเมินโครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559
2 รายงานการใช้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2559
3 รายงานผลการประเมินกิจกรรม สัมมนายกระดับผู้ประกอบการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว 2559
4 รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสิมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
5 รายงานผลการประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559
6 รายงานผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร ปี 2559
7 รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 2559
8 รายงานผลการประเมินโครงการแข่งขันตกปลานานาชาติ สตูลหัวโทงฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
9 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2559
10 รายงานผลโครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ 2559
11 รายงานผลการประเมินโครงการรักเลษ์ ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559
12 รายงานผลการประเมินการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559
13 รายงานผลการประเมินการอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี 2559
14 รายงานผลการประเมินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะจังหวัดสตูล ประจำปี 2559
15 รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ทั้งหมด 80 ฉบับ