จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 23
เมื่อวานนี้ 367
สัปดาห์นี้ 390
สัปดาน์ที่แล้ว 3411
เดือนนี้ 7868
เดือนที่แล้ว 21191
ทั้งหมด 4765059
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
2 ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
3 ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
4 สรุปผลการประเมินโครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล 2560
5 สรุปผลการประเมินโครงการคลองสวย น้ำใส 2560
6 สรุปผลการประเมินโครงการมหกรรมของดีวิถีตันหยงและวิ่งมหัศจรรย์บนสันหลังมังกร 2560
7 สรุปผลการประเมินโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง 2560
8 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
9 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (e-plan) ครั้งที่2 เดือนเมษายน - กันยายน 2560
10 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
11 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 7
12 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 6
13 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 5
14 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 4
15 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 3
ทั้งหมด 126 ฉบับ