จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 2444
เมื่อวานนี้ 3237
สัปดาห์นี้ 7035
สัปดาน์ที่แล้ว 4914
เดือนนี้ 23850
เดือนที่แล้ว 24249
ทั้งหมด 4409868
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลการดำเนินงาน 2560 (e-plan) ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการรักเลษ์ ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559
3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา ปี 2559
4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการงานว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 36 และแสดงว่าวนานาชาติ ประจำปี 2559
5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใส อบจ.สตูล ปี 2559
6 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ของ อบจ.สตูล
7 รายงานผลการประเมินโครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559
8 รายงานการใช้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2559
9 รายงานผลการประเมินกิจกรรม สัมมนายกระดับผู้ประกอบการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว 2559
10 รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสิมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
11 รายงานผลการประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559
12 รายงานผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร ปี 2559
13 รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 2559
14 รายงานผลการประเมินโครงการแข่งขันตกปลานานาชาติ สตูลหัวโทงฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
15 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2559
ทั้งหมด 86 ฉบับ