จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 1058
เมื่อวานนี้ 1031
สัปดาห์นี้ 2587
สัปดาน์ที่แล้ว 7884
เดือนนี้ 13064
เดือนที่แล้ว 31206
ทั้งหมด 4994688
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือน ต.ค.60 ถึงเดือน ก.ย.61)
2 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2558 - 2560 หมวดเงินอุดหนุน
3 รายงานผลการประเมินตนเอง (DLOC 2561)
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
5 ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
6 ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
7 สรุปผลการประเมินโครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล 2560
8 สรุปผลการประเมินโครงการคลองสวย น้ำใส 2560
9 สรุปผลการประเมินโครงการมหกรรมของดีวิถีตันหยงและวิ่งมหัศจรรย์บนสันหลังมังกร 2560
10 สรุปผลการประเมินโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง 2560
11 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
12 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (e-plan) ครั้งที่2 เดือนเมษายน - กันยายน 2560
13 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
14 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 7
15 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 6
ทั้งหมด 129 ฉบับ