จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 439
เมื่อวานนี้ 584
สัปดาห์นี้ 1397
สัปดาน์ที่แล้ว 3506
เดือนนี้ 10504
เดือนที่แล้ว 23749
ทั้งหมด 6179562
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2 รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร “การจัดทำสำรับอาหารประจำท้องถิ่น เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวสตูลอย่างยั่งยืน”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 รายงานการประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีสงเคราะห์ค
4 โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านภัยพิบัติจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2564
6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ภารกิจการจัดเก็บภาษียาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2564
7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ภารกิจการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี พ.ศ. 2564
8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ภารกิจการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ประจำปี พ.ศ. 2564
9 รายงานผลการประเมินตนเองการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.2564
10 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
11 รายงานการประเมินผลโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12 รายงานการประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 รายงานการประเมินผลโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 รายงานการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กิจกรรมที่2)
15 รายงานการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กิจกรรมที่1)
ทั้งหมด 191 ฉบับ