จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 143
เมื่อวานนี้ 877
สัปดาห์นี้ 4748
สัปดาน์ที่แล้ว 6897
เดือนนี้ 2040
เดือนที่แล้ว 36352
ทั้งหมด 5601412
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 ความพึงพอใจการเก็บค่าธรรมเนียมภาษียาสูบ
2 ความพึงพอใจการเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม
3 โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ครั้งที่ 3
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการ
5 รายงานโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล พ.ศ. 58-62
6 รายงานโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล พ.ศ. 58-62
7 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม2563)
8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)
9 โครงการจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ สตูล 2562
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล พ.ศ. 2562
11 รายงานการพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2563
12 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสตูล”
14 โครงการสุดยอดผู้นำความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร “ผู้นำศาสนากับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้”
15 โครงการ อบจ. พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10
ทั้งหมด 157 ฉบับ