จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 34
เมื่อวานนี้ 3056
สัปดาห์นี้ 6131
สัปดาน์ที่แล้ว 7356
เดือนนี้ 17298
เดือนที่แล้ว 41218
ทั้งหมด 5142107
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1
2 รายงานผลการติดตามหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2561
3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี อบจ.สตูล พ.ศ. 2561
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือน ต.ค.60 ถึงเดือน ก.ย.61)
5 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2558 - 2560 หมวดเงินอุดหนุน
6 รายงานผลการประเมินตนเอง (DLOC 2561)
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
8 ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
9 ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
10 สรุปผลการประเมินโครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล 2560
11 สรุปผลการประเมินโครงการคลองสวย น้ำใส 2560
12 สรุปผลการประเมินโครงการมหกรรมของดีวิถีตันหยงและวิ่งมหัศจรรย์บนสันหลังมังกร 2560
13 สรุปผลการประเมินโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง 2560
14 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
15 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (e-plan) ครั้งที่2 เดือนเมษายน - กันยายน 2560
ทั้งหมด 132 ฉบับ