จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 267
เมื่อวานนี้ 1856
สัปดาห์นี้ 5689
สัปดาน์ที่แล้ว 8568
เดือนนี้ 14978
เดือนที่แล้ว 33424
ทั้งหมด 5647774
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2 รานงานผลการประเมินตนเอง การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะของ อบจ.สตูล ประจำปี 2563 (DLOC)
3 รายงานผลการติดตามแลประเมินผลด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง พ.ศ. 2561-2562
4 รายงานการติดตามและประเมินผลหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2560-2561
5 ความพึงพอใจการเก็บค่าธรรมเนียมภาษียาสูบ
6 ความพึงพอใจการเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม
7 โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ครั้งที่ 3
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการ
9 รายงานโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล พ.ศ. 58-62
10 รายงานโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล พ.ศ. 58-62
11 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม2563)
12 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)
13 โครงการจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ สตูล 2562
14 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล พ.ศ. 2562
15 รายงานการพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2563
ทั้งหมด 161 ฉบับ