จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 1055
เมื่อวานนี้ 851
สัปดาห์นี้ 5637
สัปดาน์ที่แล้ว 13184
เดือนนี้ 24225
เดือนที่แล้ว 39678
ทั้งหมด 5981502
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 โครงการ อบจ. พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10
2 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ประจำปีงบประมาณ 2561
3 โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตริ) ประจำปีงบประมาณ 2561
4 โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล “มหกรรมว่าวประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2561”
5 โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561
6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว
7 โครงการ Satun Halat Street 2018
8 รายงานผลการประเมินตนเองการบริการสาธารณะของ อบจ.สตูล พ.ศ. 2562
9 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562 )
10 รานงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2561 (DLOC)
11 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2
12 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1
13 รายงานผลการติดตามหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2561
14 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี อบจ.สตูล พ.ศ. 2561
15 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือน ต.ค.60 ถึงเดือน ก.ย.61)
ทั้งหมด 173 ฉบับ