จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 269
เมื่อวานนี้ 1856
สัปดาห์นี้ 5691
สัปดาน์ที่แล้ว 8568
เดือนนี้ 14980
เดือนที่แล้ว 33424
ทั้งหมด 5647776
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลการติดตามหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2561
2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี อบจ.สตูล พ.ศ. 2561
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือน ต.ค.60 ถึงเดือน ก.ย.61)
4 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2558 - 2560 หมวดเงินอุดหนุน
5 รายงานผลการประเมินตนเอง (DLOC 2561)
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
7 ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
8 ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
9 สรุปผลการประเมินโครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล 2560
10 สรุปผลการประเมินโครงการคลองสวย น้ำใส 2560
11 สรุปผลการประเมินโครงการมหกรรมของดีวิถีตันหยงและวิ่งมหัศจรรย์บนสันหลังมังกร 2560
12 สรุปผลการประเมินโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง 2560
13 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
14 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (e-plan) ครั้งที่2 เดือนเมษายน - กันยายน 2560
15 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
ทั้งหมด 161 ฉบับ