จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 977
เมื่อวานนี้ 851
สัปดาห์นี้ 5559
สัปดาน์ที่แล้ว 13184
เดือนนี้ 24147
เดือนที่แล้ว 39678
ทั้งหมด 5981424
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2558 - 2560 หมวดเงินอุดหนุน
2 รายงานผลการประเมินตนเอง (DLOC 2561)
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
4 ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
5 ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
6 สรุปผลการประเมินโครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล 2560
7 สรุปผลการประเมินโครงการคลองสวย น้ำใส 2560
8 สรุปผลการประเมินโครงการมหกรรมของดีวิถีตันหยงและวิ่งมหัศจรรย์บนสันหลังมังกร 2560
9 สรุปผลการประเมินโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง 2560
10 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
11 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (e-plan) ครั้งที่2 เดือนเมษายน - กันยายน 2560
12 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
13 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 7
14 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 6
15 รายงานผลโครงการ อบจ.พบประชาชน 2560 ครั้งที่ 5
ทั้งหมด 173 ฉบับ