จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 546
เมื่อวานนี้ 823
สัปดาห์นี้ 1571
สัปดาน์ที่แล้ว 15035
เดือนนี้ 30268
เดือนที่แล้ว 25166
ทั้งหมด 4558420
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2559
2 รายงานผลโครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ 2559
3 รายงานผลการประเมินโครงการรักเลษ์ ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559
4 รายงานผลการประเมินการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559
5 รายงานผลการประเมินการอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี 2559
6 รายงานผลการประเมินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะจังหวัดสตูล ประจำปี 2559
7 รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
8 รายผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปี งปม2559
9 รายงานผลการประเมินโครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559
10 รายงานผลการประเมินโครงการจัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่ง ประจำปี 2559
11 รายงานผลการประเมินโครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559
12 รายงานผลการประเมินโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อสตูลคัพ สานสัมพันธ์สู่อาเซียน ประจำปี 2559
13 โครงารจัดงานวันซาลามัตฮารีรายาอีฎิ้ลอัฎฮา ประจำปีงบประมาณ 2559
14 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2559 กิจกรรม : แข่งขันเรือพายประเพณี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559
15 โครงการเทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอำเภอท่าแพ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559
ทั้งหมด 117 ฉบับ