จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 547
เมื่อวานนี้ 823
สัปดาห์นี้ 1572
สัปดาน์ที่แล้ว 15035
เดือนนี้ 30269
เดือนที่แล้ว 25166
ทั้งหมด 4558421
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 โครงการพัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น 2559
2 โครงการสตูล CSR วันท่องเที่ยวโลก
3 โครงการเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอละงู (ยอนหอยหลอด) ประจำปี 2559
4 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว งานมหกรรมของดี วิถีตันหยง ครั้งที่ 5 และกีฬามหาสนุก มหัศจรรย์หาดสันหลังมังกร ครั้งที่ 4 2559
5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2559 กิจกรรม : "ย้อนรอยประวัติศาสตร์น้ำตกวังใต้หนาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559"
6 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ ( Little Guide ) ประจำปีงบประมาณ 2559
7 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (โครงการมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อย ของดีที่ละงู ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559)
8 โครงการสตูลฟอสซิลเฟสติวัล (Sutun Fossil Festival) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
9 โครงการมหกรรมไทเก๊กเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2559 (กิจกรรม : มหกรรมไทเก๊กภาคใต้ 2559 “นครีสะโตย”)
10 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2559 (กิจกรรม : วันเต่าโลก ประจำปี 2559 World Turtle Day 2016)
11 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 กิจกรรม : จัดงานประเพณีตำบลแหลมสน "กินแตงแข่งม้า ตำบลแหลมสน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559"
12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล
13 โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ประจำปี 2559 กิจกรรม : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน”
14 โครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2559
15 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในภารกิจการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม 2559
ทั้งหมด 117 ฉบับ