จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 845
เมื่อวานนี้ 529
สัปดาห์นี้ 4302
สัปดาน์ที่แล้ว 3492
เดือนนี้ 18702
เดือนที่แล้ว 20447
ทั้งหมด 6205576
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562 )
2 รานงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2561 (DLOC)
3 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2
4 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1
5 รายงานผลการติดตามหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2561
6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี อบจ.สตูล พ.ศ. 2561
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือน ต.ค.60 ถึงเดือน ก.ย.61)
8 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2558 - 2560 หมวดเงินอุดหนุน
9 รายงานผลการประเมินตนเอง (DLOC 2561)
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
11 ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
12 ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
13 สรุปผลการประเมินโครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล 2560
14 สรุปผลการประเมินโครงการคลองสวย น้ำใส 2560
15 สรุปผลการประเมินโครงการมหกรรมของดีวิถีตันหยงและวิ่งมหัศจรรย์บนสันหลังมังกร 2560
ทั้งหมด 195 ฉบับ