จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 547
เมื่อวานนี้ 823
สัปดาห์นี้ 1572
สัปดาน์ที่แล้ว 15035
เดือนนี้ 30269
เดือนที่แล้ว 25166
ทั้งหมด 4558421
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในภารกิจการจัดเก็บภาษียาสูบ
2 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในภารกิจการจัดเก็บภาษีน้ำมัน / ก๊าซ
3 โครงการอบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 10
4 โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร”
5 ผู้เข้าร่วมโครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบรมหลักสูตร “สุดยอดผู้นำ เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเคียงสู่ชัยชนะ”
6 โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หลักสูตร “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย”
7 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
8 โครงการเรือท้องแบนประเพณี ประจำปี 2559
9 โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “รากแก้วแห่งปัญญา” 2559
10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สอนศาสนาภาษามลายู ภาษารูมี จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2559
11 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา “อบรมบุคลากรด้านกีฬาฟุตบอล” ประจำปีงบประมาณ 2559
12 โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูล ด้านการศึกษา ( กิจกรรม : อบรมครูอาสาด้านทักษะการอ่านภาษาไทย บันได 4 ขั้น ) 2559
13 โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 36 และแสดงว่าวนานาชาติ ประจำปี 2559
14 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรม : อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสตูล เยาวชนมุสลิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 2559
15 โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง) (กิจกรรม : ค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน) ปี 2559
ทั้งหมด 117 ฉบับ