จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 548
เมื่อวานนี้ 823
สัปดาห์นี้ 1573
สัปดาน์ที่แล้ว 15035
เดือนนี้ 30270
เดือนที่แล้ว 25166
ทั้งหมด 4558422
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตเกษตรอินทรีย์ เมนูสตูลสีเขียว”
2 รายงานผลโครงการจำปาดะของดีเมืองสตูล ประจำปี 2559
3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2559
4 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (e-plan 59)
5 ผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศก์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558
6 รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบจ.สตูล
7 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
8 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
9 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2557 (E-Plan)
10 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 2556
11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน อบจ.สตูล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
12 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2556 (E-Plan)
13 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินนโยบายของ อบจ.สตูล
14 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
15 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน อบจ.สตูล ประจำปี 2555
ทั้งหมด 117 ฉบับ