1  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ถนนยนตรการกำธร ม.6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ 074-721409