จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 860
เมื่อวานนี้ 1534
สัปดาห์นี้ 6874
สัปดาน์ที่แล้ว 7915
เดือนนี้ 18946
เดือนที่แล้ว 46067
ทั้งหมด 5697809
 
 เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มการกรอกรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง (8) แห
2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
3 แบบบันทึกแจ้งเหตุร้องเรียน/ร้องทุกข์
4 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประ
5 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เป็นสายงานอำนวยการท้องถิ่น ระดับ
6 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประสานแผนฯ(สต 0023.3/ว3601 ลว.15 ส.ค.59)
7 บ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย
8 แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งและเครือข่ายชุมชน
9 เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์ทะเลสตูล
10 ธรรมชาติแสนสุขใจ ป่าเขาลำเนาไพรที่สตูล
11 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 4
12 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 3
13 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 2
14 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 1
15 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
1 | 2 | 3 | ถัดไป