จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 449
เมื่อวานนี้ 641
สัปดาห์นี้ 1090
สัปดาน์ที่แล้ว 6645
เดือนนี้ 39256
เดือนที่แล้ว 35981
ทั้งหมด 5783188
 
 เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระรา
2 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 แบบฟอร์มการกรอกรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง (8) แห
4 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
5 แบบบันทึกแจ้งเหตุร้องเรียน/ร้องทุกข์
6 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประ
7 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เป็นสายงานอำนวยการท้องถิ่น ระดับ
8 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประสานแผนฯ(สต 0023.3/ว3601 ลว.15 ส.ค.59)
9 บ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย
10 แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งและเครือข่ายชุมชน
11 เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์ทะเลสตูล
12 ธรรมชาติแสนสุขใจ ป่าเขาลำเนาไพรที่สตูล
13 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 4
14 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 3
15 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 2
1 | 2 | 3 | ถัดไป