จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 1211
เมื่อวานนี้ 690
สัปดาห์นี้ 2478
สัปดาน์ที่แล้ว 4494
เดือนนี้ 14107
เดือนที่แล้ว 26107
ทั้งหมด 5286319
 
 เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
2 แบบบันทึกแจ้งเหตุร้องเรียน/ร้องทุกข์
3 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประ
4 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เป็นสายงานอำนวยการท้องถิ่น ระดับ
5 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประสานแผนฯ(สต 0023.3/ว3601 ลว.15 ส.ค.59)
6 บ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย
7 แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งและเครือข่ายชุมชน
8 เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์ทะเลสตูล
9 ธรรมชาติแสนสุขใจ ป่าเขาลำเนาไพรที่สตูล
10 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 4
11 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 3
12 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 2
13 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 1
14 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
15 แบบคำขอใช้บริการห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
1 | 2 | 3 | ถัดไป