จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 495
เมื่อวานนี้ 381
สัปดาห์นี้ 1174
สัปดาน์ที่แล้ว 3492
เดือนนี้ 15574
เดือนที่แล้ว 20447
ทั้งหมด 6202448
 
 เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1 โลโก้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2 ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ อบจ. (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับ ๘) ระหว่างวันที่ 5-27 กรกฎาคม 2555
3 เอกสารนำเสนอเกณฑ์และแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
4 แผ่นพับท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนสตูล
5 สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
6 คู่่มือการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล
7 ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหาร
8 ตัวอย่างหนังสือภายนอก
9 ตัวอย่างหนังสือภายใน
10 แผนแม่บทเทคโนโลยีฯ จังหวัดสตูล พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖
11 ใบสมัครคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลัง ๗)
12 ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลัง ๖)
13 ใบสำคัญรับเงิน (อสม.)
14 ใบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.
15 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.
16 ระเบียบสภา อบจ.สตูล ว่าด้วยจริยธรรมสมาชิกสภา อบจ.สตูล พ.ศ.2553
17 ปฏิทินรอมฎอน ฮ.ศ. 1431 - พ.ศ. 2553
18 แบบเสนอโครงการให้ อบจ.ดำเนินการ (สค.อบจ.2)
19 คำขอเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล