นางนุตเราะห์  ชัยยะวิริยะ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
1120
ทั้งหมด : 
5981567
 
 
 
กองการศึกษาจัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับ องค์การบริการส่วนตำบลอุใดเจริญ จัดงานประเพณีชักพระ จังหวัดสตูล
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
รายงานแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก้นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ประจำจังหวัดสตูล
 

 
รายชื่อมัสยิด จังหวัดสตูล
รายชื่อวัด จังหวัดสตูล
ตารางการขอใช้สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล
แจ้งผลการขอใช้สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล
อัตราค่าบริการสนามกีฬากลางจังหวัดสตูล
 

 
ภาระหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 
ตั้งกระทู้
ครูสอนดี
สตูลลีค
 
 
ทักษะการเล่นฟุตบอล
 
>