นางนุตเราะห์  ชัยยะวิริยะ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
500
ทั้งหมด : 
6202453
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภารกิจของกองการศึกษาฯ ในรอบเดือนสิงหาคม 2564
(วันที่ : 13/09/2564 เวลา 16:15:00)
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖
(วันที่ : 29/12/2563 เวลา 23:43:54)
ประเพณีชักพระ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2563
(วันที่ : 29/12/2563 เวลา 23:38:51)
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2564
(วันที่ : 29/12/2563 เวลา 14:35:24)
โครงการนิเทศการศึกษา
(วันที่ : 11/10/2560 เวลา 12:21:14)
โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา กิจกรรมอบรมครูอาสาด้านทักษะภาษาไทย บันได 4 ขั้น
(วันที่ : 03/10/2559 เวลา 10:17:21)
โครงการส่งเสริมเด็ก และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2559
(วันที่ : 02/08/2559 เวลา 14:58:43)
โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน "รากแก้วแห่งปัญญา ครั้งที่5"
(วันที่ : 22/07/2559 เวลา 10:49:11)
โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายาอิฎิ้ลฟิตรี กิจกรรมงานแถลงข่าว
(วันที่ : 01/07/2559 เวลา 11:31:48)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1473 กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ต้องขัง
(วันที่ : 29/06/2559 เวลา 11:05:11)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษามลายู รูปแบบรูมี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
(วันที่ : 20/04/2559 เวลา 10:43:34)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษามลายู รูปแบบรูมี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
(วันที่ : 20/04/2559 เวลา 10:36:43)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
(วันที่ : 19/04/2559 เวลา 11:42:06)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
(วันที่ : 19/04/2559 เวลา 11:35:38)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป