นางนุตเราะห์  ชัยยะวิริยะ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
505
ทั้งหมด : 
6202458
กองแผนและงบประมาณ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
โครงการเกษตรอัตลักษณ์วิถีสตูลสีเขียวฟื้นวิกฤตเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กิจกรรมที่ 1 16/9/2564
ภารกิจของกองการศึกษา ในรอบเดือนที่ผ่านมา 13/9/2564
กองการศึกษาจัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 29/12/2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับ องค์การบริการส่วนตำบลอุใดเจริญ จัดงานประเพณีชักพระ จังหวัดสตูล 29/12/2563
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 29/12/2563
รายงานแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก้นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) 24/6/2562
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ประจำจังหวัดสตูล 18/6/2562