นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
285
ทั้งหมด : 
4783949
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : เผยแพร่งานวิชาการ

นางสาวปนัดดา ปานรงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   ได้จัดทำผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ชุดที่ 1 มีอะไรอยู่ในเมล็ด เพื่อเผยแพร่เป็นให้แก่ผู้สนใจได้ศึกษา และนำไปปรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 01/09/2559 เวลา 16:34:01