นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
486
ทั้งหมด : 
5039972
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน

อบจ.สตูล ได้จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน  จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 22 สิงหาคม  2553

รุ่นที่ 2 วันที่ 27- 29 สิงหาคม 2553

สำหรับรุ่นที่ 2 ผู้ปกครองท่านใด  หรือหน่วยงานใด  มีความประสางค์ให้ลูกหลานเข้ารับการอบรม สามารถดาวโลดใบสมัครได้ที่ http://www.satunpao.go.th/edu/index.php?id_unit=6  รับจำนวนจำกัด  120 คน/รุ่น เท่านั้น

 
วันที่ : 22/08/2553 เวลา 09:58:33