นางนุตเราะห์  ชัยยะวิริยะ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
475
ทั้งหมด : 
6202428
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ได้นำกระเช้าเพื่อมอบให้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรภายในกองการศึกษา อบจ.สตูล ในการนี้ ทางท่านผู้อำนวยการได้กล่าวโอวาท ในอวยพร ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 

 
วันที่ : 29/12/2563 เวลา 14:28:48