นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
445
ทั้งหมด : 
5039931
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : รายชื่อเด็กที่ผ่านการวัดแววให้เข้ารับการพัฒนาศูนย์เสาะหาและพัฒนา 2554 - 2555

อบจ.สตูล ได้ สอบคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อเข้ารับการพัฒนาฯ ในปีงบประมาณ 2555

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 09/09/2554 เวลา 15:17:13