นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
505
ทั้งหมด : 
5039991
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสตูล

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสตูล จำนวน ๒ รุ่้น  รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนัง) รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (อำเภอเมืองสตูล อำเภอท่าแพ และอำเภอควนโดน) ณ ห้องประชุมชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 
วันที่ : 10/05/2555 เวลา 08:57:47