นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
432
ทั้งหมด : 
5039918
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : อบจ.สตูล ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖

    ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๖ อัตรา

๑.เอกภาษาอังกฤษ ๑ อัตรา

๒.เอกปฐมวัย ๑ อัตรา

๓.เอกการประถมศึกษา ๑ อัตรา

๔.เอกสังคมศึกษา ๑ อัตรา

๕.เอกวิทยาศาสตร์ ๑ อัตรา

๖.เอกวัดผลและประเมินผล ๑ อัตรา

บุคลากรสนับสนุนการสอน

  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ อัตรา

           รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๓ พฤษภาคม ๕๗

ณ กองการศึกษาฯ อบจ.สตูล (ชั้น ๔)

 
วันที่ : 15/05/2557 เวลา 10:52:27