นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
411
ทั้งหมด : 
5039897
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๗

       ขอเรียนเชิญสถานศึกษา และหน่วยกีฬาต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล ส่งเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๗ แข่งขันระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ กำหนดรับสมัครทุกประเภทกีฬา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยทุกประเภทสมัครที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ส่วนกรีฑาสมัครที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.สตูล ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

     ชนิดกีฬาทุกประเภท

              -รุ่นอายุ ๑๒ ปี ส่งเข้าร่วมแข่งขันในนามเครือข่ายเท่านั้น

              -รุ่นอายุ ๑๕,๑๘ ปี ส่งเข้าร่วมแข่งขันในนามสถานศึกษาหรือ 

                                            เครือข่าย

      ชนิดกรีฑา

              -ทุกรุ่นอายุ ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในนามเครือข่ายเท่านั้น

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 23/07/2557 เวลา 13:53:04