นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
399
ทั้งหมด : 
4785001
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศเด็กศูนย์ GTX จังหวัดสตูลที่ผ่านการคัดกรอง รุ่นที่ 5

ศูนย์ GTX จังหวัดสตูล ขอเชิญนักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ GTX จังหวัดสตูล

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 17/10/2557 เวลา 11:14:53