นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
24
ทั้งหมด : 
4784204
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนด้านศาสนาอิสลาม(กีรอาตี) ประจำปีงบประมาณ 2558

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสตูล           จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนด้านศาสนาอิสลาม (กีรออาตี) สำหรับบุคลากรผู้สอนอัลกุรอาน ครูอิสลามศึกษา และวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม โดยกำหนดจัดเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายการท่องเที่ยว สตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา อ.ละงู จ.สตูล

 
วันที่ : 22/07/2558 เวลา 11:52:02