นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
400
ทั้งหมด : 
4785002
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : เลื่อนประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนด้านศาสนาอิสลาม (กีรออาตี)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนด้านศาสนาอิสลาม (กีรออาตี) ประจำปี 2558 สำหรับบุคลากรผู้สอนอัลกุรอาน ครูอิสลามศึกษา และวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม จากเดิมวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 เป็นวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

 
วันที่ : 28/07/2558 เวลา 15:02:03